Running Athletic Women

SPRING FÖR VARANDRA

 

Spring för Varandra är Sveriges största arrangör av virtuella välgörenhetslopp, med över 21 000 deltagare och över 2,7 miljoner insamlade kronor till olika välgörenhets- och forskningsorganisationer sedan starten 2020.

Initiativet till Spring för Varandra föddes under våren 2020, i takt med att lopp efter lopp ställdes in på grund av Coronapandemin. Vi ville fortsätta motivera till fysisk aktivitet, samtidigt som vi såg möjligheten för att stötta olika organisationer i deras viktiga arbete.

Även om pandemin inte längre räknas som en samhällsfarlig sjukdom och restriktionerna är ett minns blott, vill vi fortsätta att inspirera till fysisk aktivitet samtidigt som vi stödjer olika välgörenhetsorganisationer.

 
Running Partners

AKTUELLA LOPP

Spring för Cancerfonden 2022

Spring För Cancerfonden är ett virtuellt lopp som pågår i perioden 28 maj till den 6 juni. Du väljer själv mellan distanserna 5km/10km/21km som kan genomföras under ett tillfälle, eller uppdelat på flera tillfällen under den aktuella tiden.

Tillsammans deltar vi till förmån för Cancerfonden och deras livsviktiga arbete. Minst en tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor som kost och fysisk aktivitet. 

 

Låt oss delta både för egen hälsa och för att driva forskningen framåt, tillsammans stödjer vi Cancerfonden.